Kecap Ngajengkeun Dina Wawaran Di Luhur Mibanda Harti Anu Sarua Jeng Kecap….

Kecap Ngajengkeun Dina Wawaran Di Luhur Mibanda Harti Anu Sarua Jeng Kecap….

A. Ngajukeun
B. Ngayakeun
C. Ngaluyukeun
D. Ngahaturkeun

Jawaban: A

Baca Juga :  Kelemahan utama model pengembangan rencana pembelajaran Gerlach dan Ely adalah

Leave a Reply

Your email address will not be published.