Salasahiji Fungsi Wawaran Téh Pikeun….

Salasahiji Fungsi Wawaran Téh Pikeun….

A. Nepikeun Niat Hade Kalawan Sopan
B. Mangaruhan Babaturan Deukeut
C. Nepikeun Informasi Ka Balaréa
D. Nepikeun Kahayang Ka Batur

Jawaban: C

Baca Juga :  Teks berikut terdapat kohesi gramatikal yang menunjukkan substitusi

Leave a Reply

Your email address will not be published.