Di Antara Media Éléktronik Nu Bisa Dipaké Pikeun Nepikeun Wawaran….

Di Antara Media Éléktronik Nu Bisa Dipaké Pikeun Nepikeun Wawaran….

A. Koran
B. Bulletin
C. Majalah
D. Internet

Jawaban: D

Baca Juga :  Teks berikut terdapat kohesi gramatikal yang menunjukkan substitusi

Leave a Reply

Your email address will not be published.