Anak hayam keur macokan beunyeur. Anu nyicingan fungsi salaku obyek dina eta kalimah nyaeta.

Anak hayam keur macokan beunyeur. Anu nyicingan fungsi salaku obyek dina eta kalimah nyaeta.

A. Anak hayam

B. Beunyeur

C. Keur macokan

D. Hayam

Kunci Jawaban : (B) Beunyeur

Baca Juga :  Perbedaan antara wacana lisan dan tulis adalah

Leave a Reply

Your email address will not be published.