Tutuwuhan di handap ieu nu ka asup bahan ubar tradisional nyaeta.

Tutuwuhan di handap ieu nu ka asup bahan ubar tradisional nyaeta.

A. Jawer kotok

B. Salada

C. Kangkung

D. Daun sampeu

Kunci Jawaban: (A) Jawer kotok

Baca Juga :  Teks berikut terdapat kohesi gramatikal yang menunjukkan substitusi

Leave a Reply

Your email address will not be published.