Ciri kalimah langsung dina basa tulisan nyaeta.

Ciri kalimah langsung dina basa tulisan nyaeta.

A. Diucapkeun langsung ku panyaturna

B. Make koma jeung tanda tanya

C. Diselapan ku kecap panyambung yen

D. Diapit ku tanda kekenteng

Kunci Jawaban: (D) Diapit ku tanda kekenteng

Baca Juga :  Kompetensi dasar berikut ini yang didalamnya terdapat pembelajaran membaca adalah

Leave a Reply

Your email address will not be published.