Kecap Ngajengkeun Dina Wawaran Di Luhur Mibanda Harti Anu Sarua Jeng Kecap.

Kecap Ngajengkeun Dina Wawaran Di Luhur Mibanda Harti Anu Sarua Jeng Kecap.

A. Ngajukeun

B. Ngayakeun

C. Ngaluyukeun

D. Ngahaturkeun

Kunci Jawaban : A. Ngajukeun

Baca Juga :  Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu

Leave a Reply

Your email address will not be published.